Vinovia

Priamo v priestoroch dominanty hlavného mesta Slovenska – na Bratislavskom hrade, sa 28. februára konala veľkolepá recepcia organizovaná Veľvyslanectvom Bulharskej republiky na Slovensku. Toto podujatie – významný štátny sviatok Bulharska, ktorý pripadá na 3. marec, sa odohralo v galérii Západnej terasy hradu, známou svojou úžasnou architektúrou a akustikou. Recepcia bola nielen oslavou kľúčového momentu bulharskej histórie, ale aj otvorením výstavy umenia spolu s hudobným vystúpením, ktoré zaujalo viac ako 200 hostí vrátane významných diplomatov a kultúrnych osobností. Česť patriť medzi týchto hostí sme na základe osobného pozvania pána veľvyslanca a jeho manželky mali aj my – tím Vinovia, a preto vám môžeme priniesť osobné zážitky z tejto oslavy.

Uctenie si histórie a kultúry

Bulharský veľvyslanec p. Vasil Petkov vo svojom uvítacom prejave zdôraznil význam 3. marca – dňa, ktorý podpísaním Sanstefanskej zmluvy v roku 1878 pripravil pôdu na obnovenie bulharskej štátnosti. Vyzdvihol jedinečnú históriu Bulharska, ktoré si ako jediná európska krajina zachovalo svoj názov viac ako 13 storočí, a vzdal hold nespočetným známym i neznámym bojovníkom za bulharskú slobodu.

 

Večer plný umeleckej a hudobnej elegancie

Večer ďalej obohatila výstava výtvarných diel „Medzi nebom a zemou“ od Cvetelina Cvetanova. Tento bulharský umelec žijúci dlhodobo na Slovensku predstavil 37 svojich veľkorozmerných obrazov, ktoré si získali obdiv hostí. Prítomnosť Cvetanovovho syna Assena, talentovaného mladého sochára, ktorý okrem svojho otca zdedil talent aj po svojom starom otcovi – sochárovi, dodala podujatiu generačné prepojenie. V hudobnej časti zazneli tradičné bulharské rytmy v podaní Kirila Stojanova, známeho perkusionistu a člena Slovenskej filharmónie, ktorý si svojim temperamentným výkon právom zaslúžil potlesk publika.

 

Mavrud – dúšok plný chuti a histórie

Na typickej bulharskej oslave nikdy nechýbajú dobroty. Ani tento večer nebol výnimkou. Hostia si vychutnali nielen oku aj chuti lahodiace pochúťky studenej kuchyne, ale samozrejme nechýbal výber kvalitného bulharského vína. Prvenstvo patrilo legendárnemu Mavrudu – tentoraz bielemu druhu tejto starobylej odrody, ktorý pripomenul bohaté vinárske dedičstvo Bulharska.

 

Spoločná oslava bulharského dedičstva

Veľvyslanec p. Petkov spomenul aj 75. výročie od založenia Súkromnej bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave. Zaujímavé je, že na tejto škole študujú okrem detí pracovníkov veľvyslanectva a bulharských prisťahovalcov aj slovenské deti. Každý predmet študujú v bulharčine a navyše majú možnosť zapojiť sa do množstva kurzov a záujmových krúžkov priamo v škole. Pán veľvyslanec nezabudol ani na svojich kolegov a vyjadril vďaku tímu bulharského veľvyslanectva, Bulharskému kultúrnemu inštitútu a Bulharskému kultúrnemu spolku v Bratislave za ich úsilie pri organizovaní tohto nezabudnuteľného večera. Podujatie bolo svedectvom hlboko zakorenených historických a kultúrnych väzieb medzi Bulharskom a Slovenskom, na ktorom sa stretlo viac ako 30 veľvyslancov, diplomatov, zákonodarcov, vedcov, umelcov a členov bulharskej diaspóry pri slávnostnom ocenení bulharského národného dedičstva.

Táto jedinečná oslava na Bratislavskom hrade zdôraznila význam kultúrnej diplomacie a trvalé putá priateľstva a spoločných tradícií medzi Bulharskom a Slovenskom.

Uverejniť komentár